Події, факти, коментарі
На головну сторінку
Карта сайту
Контакти
Події, факти, коментарі
Керівні органиКолективні члениПодії, Факти, KоментаріКонкурси

 

Події, факти, коментарі
10.01.2021 |пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Володимир Фесенко: Політичні тенденції в Україні у 2021 році

Напередодні Нового року прийнято робити прогнози, в тому числі політичні. І це одна з улюблених тем для журналістів в передноворічний період. Відразу обмовлюся, що прогноз - це не прогноз, це - визначення ступеня ймовірності певних подій, які можуть відбутися в майбутньому, і можливих тенденцій розвитку (в даному випадку, політичного розвитку України). Методика політичного прогнозу завжди дуже суб'єктивна (я в цьому плані не є винятком). Найчастіше при політичних прогнозах використовують метод екстраполяції на майбутнє вже проявилися тенденцій. Але будь-яка тенденція конечна в часі, і може трансформуватися. Можуть з'являтися і нові тенденції. У цьому сенсі грудневі прогнози на майбутній рік завжди дещо передчасні. Річний політичний цикл у нас починається в лютому і логіку року можуть визначати події, про які ми навіть і не здогадуємося (як це, наприклад, сталося з епідемією Ковід-19, що сталася в 2020 р). Можуть бути і зовсім несподівані події, які можуть кардинально вплинути і на наше життя, і на політичну ситуацію, як та ж пандемія, наприклад. Такі події прийнято називати "чорними лебедями". І прогнозувати їх неможливо. Прогноз політичного експерта - це, скоріше, його очікування, засновані на сукупності об'єктивних даних і суб'єктивних оцінок, поєднанні аналізу інституційних і поведінкових факторів (як особистісних, що стосуються інтересів і можливих дій політичних лідерів, і інших впливових політичних суб'єктів, так і на рівні масової поведінки ). Це оцінка ймовірності певних політичних тенденцій, іноді і подій, можливих в найближчому майбутньому. Питань про прогнози на майбутній рік за останній час було чимало. Але оскільки цитують часто вибірково, я вирішив представити свою (без посередників) версію політичного прогнозу на 2021 р Рік постковідной невизначеності Більшість експертів прогнозують, що в 2021 р весь світ, а також і Україна, поступово будуть виходити зі стану пандемії і глобального економічного кризи. Але, судячи за багатьма ознаками, процес цей буде досить повільним і суперечливим, з можливими рецидивами. Ніхто точно не може сказати, як швидко закінчиться пандемія Ковід-19, відповідно і пов'язані з нею карантинні обмеження. Поява нових штамів цього вірусу викликає нові напади паніки і нові обмеження. Але якщо звернутися до історії, то попередні різновиди коронавируса раптово з'являлися і раптово зникали. З Ковід-19 якось все трохи інакше. Якщо згадати попередню найбільшу пандемію вірусу, то це була глобальна епідемія "іспанського грипу" в 1918-1919 рр. Деякі аналогії з "іспанкою" напрошуються, тому нагадаю, як розвивалася та пандемія. Вона почалася в січні 1918 р, у неї були три великих хвилі: перша хвиля - квітень-липень 1918 р .; друга хвиля - вересень 1918 р.- грудень 2018 р .; третя хвиля - пік в лютому-березні 1919 р в деяких країнах тривала до червня і навіть серпня 2019 р Згасла пандемія "іспанського грипу" лише у 1920 р тобто тривала вона близько двох років. Може це просто збіг, але календар Ковід-19 дуже вже нагадує історію з "іспанкою". І якщо ця аналогія підтвердиться і далі, то нас може очікувати третя велика хвиля пандемії, а сама епідемія може розтягнутися на весь 2021 г. Але світ змінюється. Вже точно можна сказати, що в 2021 р відбуватиметься масова вакцинація від Ковід-19 - спочатку в розвинених і багатих країнах, потім в їх сусідів, і країнах, які є значущими для багатої частини світу, а потім і в усьому іншому світі. Ми, швидше за все, будемо у другій черзі, хоча процес вакцинації в нашій країні напевно стартує в перші місяці 2021 року, а масова вакцинація буде в другому півріччі майбутнього року. У разі, якщо вакцинація виявиться ефективним засобом боротьби з епідемією, то пандемію Ковід-19 вдасться подолати протягом 2021 г. Але це найоптимістичніший сценарій. Хто його знає, з вакцинацією можуть виникнути і побічні проблеми. Можна з високою ймовірністю прогнозувати, що у нас в країні процес вакцинації викличе активну політичну боротьбу. По-перше, як і в багатьох країнах світу, у нас виникне протистояння прихильників і супротивників масової вакцинації, і дискусія про можливість примусової вакцинації. По-друге, будуть протиріччя і полеміка з приводу масштабів платної і безкоштовної вакцинації. Опозиція буде критикувати владу за недостатні масштаби безкоштовної вакцинації (незалежно від бюджетних можливостей для цього, і реальних масштабів безкоштовної вакцинації). По-третє, самі бурхливі пристрасті виникнуть навколо використання російської вакцини. Майже напевно її не використовуватимуть в офіційній практиці. Але, з високою ймовірністю, вона з'явиться у продажу (можливо, напівофіційно). З ще більшою ймовірністю кампанію Volodymyr Fesenko Politoloh, kerivnyk Tsentru politichnoho analizu "Penta" Politychni tendentsiyi v Ukrayini - 2 021 30 hrudnya 2020 roku, 13:08 Versiya dlya druku Naperedodni Novoho roku pryynyato robyty prohnozy, v tomu chysli politychni. I tse odna z ulyublenykh tem dlya zhurnalistiv v perednovorichnyy period. Vidrazu obmovlyusya, shcho prohnoz - tse ne prohnoz, tse - vyznachennya stupenya ymovirnosti pevnykh podiy, yaki mozhutʹ vidbutysya v maybutnʹomu, i mozhlyvykh tendentsiy rozvytku (v danomu vypadku, politychnoho rozvytku Ukrayiny). Metodyka politychnoho prohnozu zavzhdy duzhe sub'yektyvna (ya v tsʹomu plani ne ye vynyatkom). Naychastishe pry politychnykh prohnozakh vykorystovuyutʹ metod ekstrapolyatsiyi na maybutnye vzhe proyavylysya tendentsiy. Ale budʹ-yaka tendentsiya konechna v chasi, i mozhe transformuvatysya. Mozhutʹ z'yavlyatysya i novi tendentsiyi. U tsʹomu sensi hrudnevi prohnozy na maybutniy rik zavzhdy deshcho peredchasni. Richnyy politychnyy tsykl u nas pochynayetʹsya v lyutomu i lohiku roku mozhutʹ vyznachaty podiyi, pro yaki my navitʹ i ne zdohaduyemosya (yak tse, napryklad, stalosya z epidemiyeyu Kovid-19, shcho stalasya v 2020 r). Mozhutʹ buty i zovsim nespodivani podiyi, yaki mozhutʹ kardynalʹno vplynuty i na nashe zhyttya, i na politychnu sytuatsiyu, yak ta zh pandemiya, napryklad. Taki podiyi pryynyato nazyvaty "chornymy lebedyamy". I prohnozuvaty yikh nemozhlyvo. Prohnoz politychnoho eksperta - tse, skorishe, yoho ochikuvannya, zasnovani na sukupnosti ob'yektyvnykh danykh i sub'yektyvnykh otsinok, poyednanni analizu instytutsiynykh i povedinkovykh faktoriv (yak osobystisnykh, shcho stosuyutʹsya interesiv i mozhlyvykh diy politychnykh lideriv, i inshykh vplyvovykh politychnykh sub'yektiv, tak i na rivni masovoyi povedinky ). Tse otsinka ymovirnosti pevnykh politychnykh tendentsiy, inodi i podiy, mozhlyvykh v nayblyzhchomu maybutnʹomu. Pytanʹ pro prohnozy na maybutniy rik za ostanniy chas bulo chymalo. Ale oskilʹky tsytuyutʹ chasto vybirkovo, ya vyrishyv predstavyty svoyu (bez poserednykiv) versiyu politychnoho prohnozu na 2021 r Rik postkovidnoy nevyznachenosti Bilʹshistʹ ekspertiv prohnozuyutʹ, shcho v 2021 r vesʹ svit, a takozh i Ukrayina, postupovo budutʹ vykhodyty zi stanu pandemiyi i hlobalʹnoho ekonomichnoho kryzy. Ale, sudyachy za bahatʹma oznakamy, protses tsey bude dosytʹ povilʹnym i superechlyvym, z mozhlyvymy retsydyvamy. Nikhto tochno ne mozhe skazaty, yak shvydko zakinchytʹsya pandemiya Kovid-19, vidpovidno i pov'yazani z neyu karantynni obmezhennya. Poyava novykh shtamiv tsʹoho virusu vyklykaye novi napady paniky i novi obmezhennya. Ale yakshcho zvernutysya do istoriyi, to poperedni riznovydy koronavyrusa raptovo z'yavlyalysya i raptovo znykaly. Z Kovid-19 yakosʹ vse trokhy inakshe. Yakshcho z·hadaty poperednyu naybilʹshu pandemiyu virusu, to tse bula hlobalʹna epidemiya "ispansʹkoho hrypu" v 1918-1919 rr. Deyaki analohiyi z "ispankoyu" naproshuyutʹsya, tomu nahadayu, yak rozvyvalasya ta pandemiya. Vona pochalasya v sichni 1918 r, u neyi buly try velykykh khvyli: persha khvylya - kvitenʹ-lypenʹ 1918 r .; druha khvylya - veresenʹ 1918 r.- hrudenʹ 2018 r .; tretya khvylya - pik v lyutomu-berezni 1919 r v deyakykh krayinakh tryvala do chervnya i navitʹ serpnya 2019 r Z·hasla pandemiya "ispansʹkoho hrypu" lyshe u 1920 r tobto tryvala vona blyzʹko dvokh rokiv. Mozhe tse prosto zbih, ale kalendar Kovid-19 duzhe vzhe nahaduye istoriyu z "ispankoyu". I yakshcho tsya analohiya pidtverdytʹsya i dali, to nas mozhe ochikuvaty tretya velyka khvylya pandemiyi, a sama epidemiya mozhe roztyahnutysya na vesʹ 2021 h. Ale svit zminyuyetʹsya. Vzhe tochno mozhna skazaty, shcho v 2021 r vidbuvatymetʹsya masova vaktsynatsiya vid Kovid-19 - spochatku v rozvynenykh i bahatykh krayinakh, potim v yikh susidiv, i krayinakh, yaki ye znachushchymy dlya bahatoyi chastyny svitu, a potim i v usʹomu inshomu sviti. My, shvydshe za vse, budemo u druhiy cherzi, khocha protses vaktsynatsiyi v nashiy krayini napevno startuye v pershi misyatsi 2021 roku, a masova vaktsynatsiya bude v druhomu pivrichchi maybutnʹoho roku. U razi, yakshcho vaktsynatsiya vyyavytʹsya efektyvnym zasobom borotʹby z epidemiyeyu, to pandemiyu Kovid-19 vdastʹsya podolaty protyahom 2021 h. Ale tse nayoptymistychnishyy stsenariy. Khto yoho znaye, z vaktsynatsiyeyu mozhutʹ vynyknuty i pobichni problemy. Mozhna z vysokoyu ymovirnistyu prohnozuvaty, shcho u nas v krayini protses vaktsynatsiyi vyklyche aktyvnu politychnu borotʹbu. Po-pershe, yak i v bahatʹokh krayinakh svitu, u nas vynykne protystoyannya prykhylʹnykiv i suprotyvnykiv masovoyi vaktsynatsiyi, i dyskusiya pro mozhlyvistʹ prymusovoyi vaktsynatsiyi. Po-druhe, budutʹ protyrichchya i polemika z pryvodu masshtabiv platnoyi i bezkoshtovnoyi vaktsynatsiyi. Opozytsiya bude krytykuvaty vladu za nedostatni masshtaby bezkoshtovnoyi vaktsynatsiyi (nezalezhno vid byudzhetnykh mozhlyvostey dlya tsʹoho, i realʹnykh masshtabiv bezkoshtovnoyi vaktsynatsiyi). Po-tretye, sami burkhlyvi prystrasti vynyknutʹ navkolo vykorystannya rosiysʹkoyi vaktsyny. Mayzhe napevno yiyi ne vykorystovuvatymutʹ v ofitsiyniy praktytsi. Ale, z vysokoyu ymovirnistyu, vona z'yavytʹsya u prodazhu (mozhlyvo, napivofitsiyno). Z shche bilʹshoyu ymovirnistyu kampaniyu

повернутися© 2005 Nova Ukraina
Розроблено компанією Разработка сайта - студия веб дизайна Лелека


Керівні
органи
Колективні
члени
Події, Факти,
Kоментарі
Конкурси