Події, факти, коментарі
На головну сторінку
Карта сайту
Контакти
Події, факти, коментарі
Керівні органиКолективні члениПодії, Факти, KоментаріКонкурси

 

Події, факти, коментарі
26.08.2019 |пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
КМО "Нова Україна" має і пропонує нардепам авторство соціального євроінтеграційного законопроекту "Про систему харчування працівників". Аналог Закону діє у всіх країнах ЄС і має назву "народний".

Проект З А К О Н У   У К Р А Ї Н И


Про систему харчування працівників
"Слугам народу" -- народний Закон

Метою цього Закону є забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та здорові умови праці, що включає достатнє харчування, підвищення ефективності праці, стимулювання розвитку громадського харчування та створення нових робочих місць.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
акредитація – підтвердження емітентом права акредитованої особи на здійснення операцій з прийняття карток на харчування, прийняття і погашення талонів на харчування та реалізації продуктів харчування з їх оплатою талонами/картками на харчування шляхом надання емітентом сертифіката про акредитацію;
акредитована особа – суб’єкт господарювання, що здійснює  діяльність у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, який акредитований емітентом як такий, що може приймати картку на харчування, приймати і погашати талони на харчування в обмін на їжу та/або продукти харчування. Акредитованою особою також може бути роботодавець, який на своєму балансі має структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо);
талон на харчування – документ, який випускається емітентом і засвідчує право працівника придбати їжу та/або продукти харчування в акредитованих осіб. Талон на харчування не є платіжним документом, цінним папером або документом суворої звітності. Талони на харчування видаються роботодавцем працівнику за місцем основної роботи;
картка на харчування – контактна або безконтактна пластикова картка, що містить у собі обов'язкові реквізити, визначені цим Законом, і засвідчує, що її пред'явник має право на одержання пільги на харчування згідно з вимогами цього Закону або  інших законів;
розрахунковий термінал для прийняття карток на харчування – пристрій, який забезпечує проведення акредитованою особою розрахунків при реалізації продуктів харчування з їх оплатою картками на харчування;
термінал інкасації – пристрій, що забезпечує знімання та передачу емітенту інформації (за допомогою засобів передачі даних та засобів зв’язку) про проведені розрахунки, здійснені за допомогою карток на харчування;
ліцензія на виготовлення карток, бланків талонів на харчування, випуск, організацію обігу талонів/карток та викуп талонів на харчування – документ встановленого зразка, який засвідчує право на виготовлення бланків талонів або карток на харчування, їх випуск, організацію обігу та викуп талонів;
працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю;
роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю;
емітент – суб’єкт підприємницької діяльності, зареєстрований в установленому законом порядку, який отримав ліцензію на випуск, організацію обігу та викуп талонів/карток на харчування;
термін дії талонів/карток на харчування – один календарний рік, який вказаний у талоні/картці на харчування і протягом якого талон/картка на харчування можуть бути використані.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на працівників та роботодавців, які в інтересах працівників використовують талони/картки на харчування та надають харчування через структурний підрозділ громадського харчування (їдальню, буфет тощо) або за договором із суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, а також на акредитованих осіб у сфері громадського харчування та роздрібної торгівлі.

Стаття 3. Принцип організації харчування

Роботодавець може надавати працівнику, крім заробітної плати, талони/картки на харчування та/або харчування через структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо) або за договором, який укладається безпосередньо між роботодавцем та суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, як додаткову соціально значиму послугу. Не допускається зменшення заробітної плати чи її заміна на вартість такої послуги.
Питання про організацію харчування працівників розглядаються спільно з представниками виборного органу первинної профспілкової організації (трудового колективу) та можуть вирішуватися колективним договором.
Працівник використовує талони/картки на харчування, які приймаються акредитованими особами, що забезпечують якісне, повноцінне і безпечне харчування або здійснюють торгівлю продуктами харчування.
Акредитовані особи та суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, в частині своєї діяльності, що регулюється цим Законом, повинні дотримуватися таких принципів організації харчування:
забезпечення працівників повноцінним асортиментом їжі та/або продуктів харчування;
забезпечення працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та/або важкими умовами праці, відповідним спеціальним асортиментом їжі та/або продуктів харчування.
Працівники використовують талони/картки на харчування виходячи з таких принципів:
самостійного вибору акредитованих осіб для придбання їжі та/або продуктів харчування;
самостійного вибору раціону харчування з урахуванням медичних рекомендацій та фізіологічних потреб.
Працівник використовує лише одну пільгу на харчування згідно з вимогами цього Закону або згідно з іншими нормативно-правовими  актами.
Працівнику щомісяця можуть надаватися талони/картки на харчування виходячи з кількості відпрацьованих днів у попередньому місяці.

Стаття 4. Вимоги до талона/картки на харчування

Талон на харчування повинен містити таку інформацію:
назву: "Талон на харчування";
серію та номер талона на харчування;
найменування емітента;
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, якщо емітент є юридичною особою;
ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, якщо емітент є фізичною особою - підприємцем;
термін дії талона на харчування;
напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється";
номінальну вартість талона на харчування;
місце для проставлення дати і печатки (штампа) акредитованої особи, в якій талон на харчування використовується.
У картці на харчування повинна міститися така інформація:
назва картки – "Картка на харчування";
серія та номер картки на харчування;
найменування емітента;
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, якщо емітент є юридичною особою;
ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, якщо емітент є фізичною особою - підприємцем;
термін дії картки на харчування;
вартість пільги на харчування на місяць, щодо якого надається ця пільга (місячна норма картки на харчування);
напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється".
За рішенням емітента талон/картка на харчування може містити торговельну марку (знак для товарів і послуг) емітента, акредитованих осіб або роботодавця та іншу інформацію про зазначених осіб, не заборонену   законодавством України. Зазначена інформація, в тому числі торговельна марка (знак для товарів і послуг), про акредитованих осіб або роботодавця подається за їх згодою.

Стаття 5. Термін дії талона/картки на харчування

Термін дії талона/картки на харчування - один календарний рік. Талон/картка на харчування повинен бути використаний у тому році, який зазначений як термін дії талона на харчування. Акредитовані особи приймають талони на харчування лише в межах терміну їх дії.

Стаття 6. Випуск талонів/карток на харчування

Талон на харчування випускається в паперовій формі емітентом після отримання ліцензії на відповідний вид діяльності. Бланки талонів на харчування можуть виготовлятися емітентом або за договором іншим суб’єктом господарювання після отримання емітентом або цим суб’єктом ліцензії на відповідний вид діяльності.
Картка на харчування випускається емітентом після отримання ліцензії на відповідний вид діяльності. Картки на харчування можуть виготовлятися за договором емітента з іншим суб’єктом господарювання після отримання цим суб’єктом ліцензії на відповідний вид діяльності.

Стаття 7. Ліцензія на виготовлення бланків талонів та пластикових карток на харчування та випуск, організацію обігу талонів/карток на харчування
та викуп талонів на харчування

Виготовлення пластикових карток, бланків талонів на харчування може здійснюватися суб’єктом господарювання після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з виготовлення пластикових карток, бланків талонів на харчування в порядку, встановленому законом.
Випуск, організація обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування може здійснюватися емітентом після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з випуску, організації обігу талонів/карток на харчування та викупу талонів на харчування в порядку, встановленому законом.
Господарська діяльність з виготовлення пластикових карток, бланків талонів на харчування може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності.
Діяльність з випуску, організації обігу талонів/карток на харчування та викупу талонів на харчування є виключною діяльністю та не може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності.

Стаття 8. Придбання талонів/карток на харчування

Придбання роботодавцями талонів/карток на харчування є добровільним.
Роботодавець, крім бюджетних установ та організацій, придбаває талони/картки на харчування за рахунок власних коштів.
Бюджетні установи та організації придбавають талони/картки на харчування за рахунок коштів, що можуть виділятися їм для таких цілей.
Роботодавець, який придбаває в емітента талони/картки на харчування, оплачує вартість талонів на харчування або вартість пільги на харчування, зазначену в картці на харчування, а також вартість затрат емітента на виготовлення, випуск, організацію обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування (комісійна винагорода).
Придбання талонів/карток на харчування, викуп талонів на харчування та розрахунки за картками на харчування здійснюються виключно безготівковим переказом.
Роботодавець має право вибору між талоном на харчування та карткою на харчування.
Емітент разом з продажем талонів/карток на харчування повинен за власний рахунок надати роботодавцю перелік акредитованих осіб, у яких можна використати талон/картку на харчування, а також на прохання роботодавця ознайомити його працівників з порядком використання талонів/карток на харчування.
Договір купівлі-продажу талонів/карток на харчування має містити реквізити поточного рахунку та рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування.

Стаття 9. Передача та облік талонів/карток на харчування

Роботодавець передає талони на харчування працівникам щомісячно не пізніше як в останній робочий день місяця, який слідує за місяцем, щодо якого видаються талони на харчування.
Картка на харчування видається працівнику одноразово. При звільненні працівник зобов’язаний повернути картку на харчування роботодавцю.
Роботодавець повинен вести облік придбаних і виданих талонів/карток на харчування відповідно до закону.
Емітент веде облік проведених розрахунків, що здійснені за допомогою карток на харчування, проданих та викуплених талонів/карток на харчування відповідно до закону.
Первинні документи про викуплені талони на харчування та проведені розрахунки за картками на харчування повинні зберігатися протягом трьох років з дня викупу талонів на харчування та проведення розрахунків за картками на харчування.

Стаття 10. Використання талонів/карток на харчування

Талон/картка на харчування можуть бути використані працівником лише в акредитованих особах.
У разі якщо вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є меншою за номінальну вартість пред’явленого талона (талонів) на харчування, то талон (талони) на харчування погашається на повну номінальну вартість і здача працівнику не видається.
У разі якщо вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є більшою за номінальну вартість пред’явленого талона (талонів) на харчування, то різниця оплачується працівником за рахунок власних коштів.
Вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати за допомогою картки на харчування, погашається в розмірі вартості цих продуктів, але в межах пільги, яка зафіксована в картці на чинний місяць продажу.
Талон на харчування погашається акредитованою особою в момент його використання шляхом проставлення дати, а також печатки або штампу акредитованої особи на талоні на харчування. Печатка або штамп акредитованої особи повинні містити повне найменування акредитованої особи та її код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Передача працівником талона/картки на харчування іншій особі та/або обмін (повністю або частково) талона/картки (зняття з картки) на харчування на грошові кошти забороняється.
Фіксація факту придбання продуктів харчування (їжі) за допомогою картки здійснюється через розрахунковий термінал для прийняття карток на харчування.

Стаття 11. Викуп талонів на харчування та розрахунки
                 за картками

Акредитована особа веде облік погашених талонів на харчування та проводить знімання та передачу інформації про проведені розрахунки,  здійснені за допомогою карток на харчування, у порядку, встановленому законом.
Акредитована особа передає емітенту погашені талони на харчування у строк не пізніш як через 30 робочих днів після закінчення терміну дії талона на харчування.
Акредитована особа щоденно проводить знімання та передає емітенту інформацію (за допомогою засобів передачі даних та засобів зв’язку) про проведені розрахунки, які здійснені з допомогою карток на харчування.
Емітент здійснює викуп та оплату за передані погашені талони на харчування у строк не пізніш як через 10 робочих днів з моменту отримання погашених талонів на харчування від акредитованої особи. Оплата здійснюється шляхом переказу коштів з рахунків та дорівнює номінальній вартості погашених талонів за вирахуванням комісійної винагороди, яка визначається договором  між емітентом і його акредитованими особами.
Одночасно з викупом та оплатою переданих і погашених талонів здійснюється розрахунок за даними, що надані на цей час акредитованою особою щодо розрахунків за картками на харчування.
За умови здійснення оплати роботодавцем поповнення карток щомісячною пільгою на харчування провадиться емітентом не пізніше останнього робочого дня місяця, щодо якого надається пільга на харчування. Акредитовані особи забезпечують наявність розрахункових терміналів для прийняття карток на харчування та терміналів інкасації.

Стаття 12. Обслуговування обігу талонів/карток на харчування

На додаток до поточного рахунку (рахунків), який відкривається згідно з вимогами законодавства, емітент повинен відкрити рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування. Емітент може мати лише один рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування.
На рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування зараховується виручка від продажу талонів/карток на харчування за номінальною вартістю, і з рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування здійснюються розрахунки лише з акредитованими особами виключно за викуп талонів на харчування та/або розрахунків за картками на харчування. Виконання інших операцій (у тому числі зарахування сум комісійної винагороди, переказ коштів з рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування на поточний рахунок) на рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування забороняється.

Стаття 13. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

За виготовлення, організацію обігу, викуп, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених талонів/карток на харчування, використання завідомо підроблених талонів/карток на харчування, порушення порядку випуску та обігу талонів/карток на харчування винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законом.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення", який набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 1998 р., № 33, ст. 224; 1999 р., № 39, ст. 357, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393; 2002 р., № 29, ст. 192; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 35, ст. 412; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441) доповнити підпунктом 3.2.15 такого змісту:
"3.2.15. випуску, придбання, передачі, використання талонів/карток на харчування та погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів/карток на харчування за номінальною вартістю";
2) підпункт 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) доповнити словами "а також витрати платника податку на придбання талонів/карток на харчування для найманих працівників та/або витрати працедавця (роботодавця) на харчування найманих працівників, яке здійснюється структурним підрозділом громадського харчування (кафе, їдальня тощо) працедавця (роботодавця) або яке здійснюється на підставі договору, що укладається безпосередньо між працедавцем (роботодавцем) та суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, – у межах, встановлених Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб", включаючи   комісійну винагороду емітенту за виготовлення, випуск, організацію обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування";
3) у статті 2 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 42, ст. 257; 1999 р., № 25, ст. 211):
абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1) для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (за винятком сум доходів, що не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, - загальний місячний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";
4) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105; 2002 р., № 1, ст. 1, № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст. 145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, ст. 155, № 13, ст. 180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст. 106, № 5, ст. 114, № 6, ст. 138, № 9, ст. 183, №№ 17-19, ст. 267, № 28, ст. 373, № 32, ст. 421, № 33, ст. 432, № 42, ст. 465) доповнити пунктом 77 такого змісту:
"77) виготовлення бланків талонів та пластикових карток на харчування та випуск, організація обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування";
5) у статті 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2003 р., № 38, ст. 319):
пункт 7.1 викласти в такій редакції:
"7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні, кореспондентські рахунки та рахунки для обслуговування обігу талонів/карток на харчування";
після підпункту 7.1.3 пункт 7.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7.1.4. Рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі виключно для зберігання коштів від продажу талонів/карток на харчування і здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та законодавства України".
У зв’язку з цим підпункти 7.1.4 та 7.1.5 вважати відповідно підпунктами 7.1.5 та 7.1.6;
підпункти 7.1.5 та 7.1.6 пункту 7.1 викласти в такій редакції:
"7.1.5. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних, кореспондентських рахунків та рахунків для обслуговування обігу талонів/карток на харчування визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, які укладаються клієнтами та банками, що їх обслуговують.
7.1.6. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі (крім рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування), так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків";
6) частину третю статті 2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 14, ст. 104) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"діяльність емітента, роботодавця та акредитованої особи, що регулюється Законом України "Про систему харчування працівників";
7) у статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., № 25, ст. 345, № 52, ст. 564; 2005 р., № 13, ст. 230, №№ 17-19, ст. 267, № 21, ст. 302):
підпункт "б" підпункту 4.2.9 пункту 4.2 доповнити словами та цифрами "та в підпункті 4.3.141 пункту 4.3 статті 4 цього Закону";
пункт 4.3 доповнити підпунктом 4.3.141 такого змісту:
"4.3.141. вартість харчування, одержаного згідно з талонами/картками на харчування, отриманими платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає такі талони на харчування, та/або вартість витрат працедавця на харчування платника податку, який перебуває у відносинах найму з працедавцем, яке здійснюється структурним підрозділом громадського харчування (кафе, їдальня тощо) працедавця або яке здійснюється на підставі договору, що укладається безпосередньо між працедавцем та суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, – але в жодному разі щомісячно не більш як на суму податкової соціальної пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цього Закону без урахування положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону. Порядок випуску, обігу та погашення талонів/карток на харчування встановлюється законом";
8) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363) викласти в такій редакції:
"З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім операцій з випуску, придбання, передачі, використання, погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів на харчування за номінальною вартістю".
3. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону визначити орган ліцензування та привести свої нормативно-правові акти з питань ліцензування у відповідність з вимогами цього Закону;
у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:
1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України в частині встановлення відповідальності за порушення вимог цього Закону;
2) забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону в частині відкриття і використання емітентом рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування.

повернутися© 2005 Nova Ukraina
Розроблено компанією Разработка сайта - студия веб дизайна Лелека


Керівні
органи
Колективні
члени
Події, Факти,
Kоментарі
Конкурси